อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา – ไทย

  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยา ซึ่งเคยเป็นอดีตราชธานีของชาติไทยที่มีอายุกว่า 417 ปี  ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน กรุงศรีอยุธยามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง กฎหมาย การศาล ระบบสังคม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ประณีตศิลป์ ภาษาวรรณกรรม นาฏดุริยางค์ศิลป์ และศิลปะวิทยาการทุกแขนงที่คนไทยในอาณาจักรอยุธยาสั่งสมไว้นั้น ปรากฏหลักฐานทางโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  อันทรงคุณค่าและยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน   เมื่อปี พ.ศ.2525 กรมศิลปากร  ได้ดำเนินการอนุรักษ์โบราณสถานเมืองพระนครศรีอยุธยาภายใต้ชื่อ “โครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” และต่อมาในปี พ.ศ.2534 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)    ภายในอุทยาน ประกอบด้วย โบราณสถานเท่าที่สำรวจพบแล้ว ทั้งภายในเมืองและนอกกำแพงเมือง จำนวนมากกว่า 425 แห่ง โบราณสถานที่สำคัญ  อาทิพระราชวังโบราณหรือพระราชวังหลวง เป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์และเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองและการปกครองในเวลาเดียวกัน พระเจ้าอู่ทอง ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นในบริเวณที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งวัดพระศรีสรรเพชญ์ […]

บุโรพุทโธ – อินโดนีเซีย

 ในโลกเรานี้มีสถานที่สวยงาม ลึกลับ และเต็มไปด้วยเรื่องราวเก่าแก่ทางวัฒนธรรมมากมาย โดยเฉพาะใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์ ความเชื่อที่แตกต่าง มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเป็นอย่างมาก และวันนี้ เราจะพาไปยัง ประเทศหมู่เกาะ อินโดนีเซีย ประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่กลับเป็นที่ตั้งของ โบโรบูดูร์ Borobudur หรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่อว่า บุโรพุทโธ ศาสนสถานแห่งศาสนาพุทธที่ยิ่งใหญ่ กันค่ะ   บุโรพุทโธ หรือ มหาสถูปโบโรบูดูร์ Borobudur Temple เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆ ของ อินโดนีเซีย ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของ เกาะชวา ตั้งอยู่ที่ เมืองมาเกอลัง (Magelang) ค่ะ คำว่า “Bara” ม่ความหมายถึง วิหาร หรือ วัด ส่วนคำว่า “Budur” หมายถึง ภูเขาสูง เมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึง วัดหรือวิหารที่สร้างอยู่บนภูเขาสูง โดยตามความเชื่อของชาวพุทธ สื่อได้ว่าวัดที่สร้างไว้บนภูเขาในระดับที่สูงที่สุดความหมายคือ “ปรินิพาน” นั่นเอง   ศาสนสถานสุดยิ่งใหญ่แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.750-850 โดย […]

นครวัด – กัมพูชา

นครวัดนครธม กัมพูชา ดื่มด่ำวัฒนธรรมอันล้ำค่าระดับโลก วันนี้เราจะพามาพบกับสถาปัตยกรรมโบราณอันเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน กว่า 2,000 ปี อีกทั้งความยิ่งใหญ่ตระการตา จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกจากการสร้างสถาปัตยกรรม ที่น่าเหลือเชื่อ นั่นก็คือ นครวัด-นครธม (អង្គរធំ) หรือที่หลายๆคนเรียกว่า วัดอังกอร์ธม ตามภาษาอังกฤษที่เขียน “Angkor Thom” ตั้งอยู่ที่ ทางทิศเหนือของ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา เปิดให้บริการเช้าชมตั้งแต่ 7.30น ถึง 17.30น ที่แห่งนี้อดีตเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรขะแมร์ สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมัน เป็นมรดกที่บรรพชนได้สร้างเอาไว้ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 9 ตารางกิโลเมตร และแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขะแมร์ในอดีตกาล ซึ่งการมาเที่ยวที่นครวัด-นครธมแห่งนี้ คุณจะได้สัมผัสกับความอลังกาลที่น่าเหลือเชื่อ และสามารถสัมผัสได้ถึงความรุ่งเรืองในยุคโบราณ คุณจะได้ซึมซับประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรมที่จะทำให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจกับความเป็นสุดยอด จนได้ถูกจารึกไว้เป็นมรดกโลก และยังคงหลงเหลือไว้ซึ่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมในอดีตกาลเอาไว้มากมาย ให้เราได้เรียนรู้และศึกษาถึงความเป็นมา ซึ่งมรดกที่บรรพชนได้ทิ้งไว้นี้เป็นสิ่งที่มิอาจจะประเมินค่าได้   การเดินทาง จากประเทศไทย คุณสามารถเดินทางได้หลายช่องทาง ด้วยความที่ประเทศไทย […]